מימון עסקאות ופרויקטים

BHA משרד שאכפת לו

למשרדנו מומחיות רבת שנים בליווי לקוחות בהסכמיהם לקבלת מימון מול גופים מממנים שונים (בנקים ומשקיעים מוסדיים), בישראל ומחוצה לה, הן כחלק מהליווי המשפטי הכולל שאנו מעניקים ללקוח והן במקרים מסוימים כמייצגים את ההליך המימוני.

בפרט, אנו מתמחים במימון עסקאות רחבות היקף במגזרים עסקיים שונים; בהסכמי ליווי של פרויקטים גדולים בנדל"ן, באנרגיה ובתשתיות; ובהסכמים מול גופים מממנים בישראל לצורך מימון רכישת נכסים, רכישת חברות והקמה של פרויקטים מחוץ לישראל, בעיקר בתחום המלונאות.

משרדנו מלווה את עסקאות המימון תוך הענקת ליווי משפטי מקיף בכל ההיבטים הקשורים לעסקת המימון, ובכלל זה ניהול משא ומתן ועריכת כל מסמכי הבטוחות וכתבי ההתחייבויות.

למשרדנו ניסיון רב בעסקאות מימון עם מספר לווים ואנו יודעים להעניק ללקוחותיו פתרונות יצירתיים לצורך שמירה קפדנית על עיקרון "בטוחה אחת אך אחריות נפרדת".

מבין לקוחותינו בתחום זה ניתן למנות יזמים, קבלנים, חברות פרטיות, חברות ציבוריות, חברות כלכליות, רשויות מקומיות, קיבוצים, משקיעים ואנשים פרטיים.