חברות כלכליות עירוניות, רשויות מקומיות ומכרזים

BHA משרד שאכפת לו

משרדנו מלווה רשויות מקומיות וחברות כלכליות עירוניות בייעוץ משפטי שוטף בהתנהלותן היומיומית וכן מייצגן בהליכים משפטים מורכבים בכל תחומי עיסוקיהן.

בכלל זה אנו מייעצים לרשויות המקומיות ולחברות כלכליות עירוניות בנושאים של תשתיות עירוניות; טיפול בנכסים; התקשרויות עם יועצים ועובדים וסוגיות בדיני עבודה; טיפול מול משרד הפנים וגורמים ממשלתיים; סוגיות של ממשל תאגידי; ורגולציה רלוונטית. כמו כן, אנו מייצגים את הרשויות המקומיות והחברות הכלכליות העירוניות בהליכי ליטיגציה, בכל הערכאות ובכל הטריבונלים, בדגש על עתירות מנהליות.

אנו מתמחים בליווי רשויות מקומיות וחברות כלכליות עירוניות בהתקשרויות עם צדדים שלישיים לביצוע פרויקטים במגוון רחב של תחומים, לרבות פרויקטים בהיקפים כספיים גדולים, בדגש על עריכת מכרזים וייעוץ לוועדות המכרזים.

במסגרת זו אנו מעניקים ייעוץ משפטי לאורך כל שלבי ההליך המכרזי – החל משלב גיבוש האסטרטגיה, הכולל בחירת מתווה אופטימלי למכרז, או לחילופין, בחינת פטור ממכרז וניהול הליכים תחרותיים אחרים; דרך עריכת המסמכים הרלוונטיים, כגון מסמכי המכרז, לרבות ניסוח תנאי הסף וההסכמים הנלווים; ליווי ההליך המכרזי, הכולל את בחינת ההצעות שהוגשו, פניות לקבלות הבהרות מהמתמודדים ובחירת הזוכים במכרז; וכן ליווי שוטף בשלב ההתקשרות החוזית עד להשלמת הפרויקט.

אנו בעלי ניסיון רב גם בייצוג חברות פרטיות ומיזמים משותפים המגישים הצעות להתמודדות במכרזים במגוון רחב של תחומים.

אנו מתמחים במיוחד במכרזי BOT להקמת פרויקטים רחבי היקף כגון מרכזי ספורט, פנאי ומסחר, מעונות סטודנטים, וכן בייצוג חברות מסחריות גדולות המגישות הצעות למכרזים בהיקפים כספיים גדולים.

השירות המשפטי שאנו מעניקים בתחום המכרזים כולל ייצוג בליטיגציה מנהלית של שני צדי המתרס בכל סוגי הערכאות לאורך כל שלבי ההליך המכרזי. יש לנו ניסיון רב בייצוג מזמיני מכרזים בהגנה על תנאי המכרז ותוצאותיו מחד גיסא, וכן בייצוג מתמודדים מאידך גיסא, בתקיפת תנאי המכרז ותוצאותיו או לחילופין בהגנה על זכייתם במכרז.

ניסיוננו הרב מאפשר לנו לייעץ ללקוחתנו בתחומים אלה כיצד להתוות דרכים יעילות ופרקטיות להשגת מטרותיהם.