Media Center

BHA BECAUSE WE CARE

תלמה תיירות ממשיכה להתחמש לקראת ההנפקה בת"א

עורכי הדין שלומי ברדוגו, מיכל אפרת-אלפרין ודניאל פרמוט ממשרדנו ייצגו את איסתא, בעלת השליטה בחברת היסתור אלטיב, המחזיקה בפעילות אמריקן אקספרס נסיעות בישראל, בעסקה למכירת היסתור אלטיב לתלמה תיירות תמורת 130 מיליון שקל.