Media Center

BHA BECAUSE WE CARE

הפניקס חטפה לבנק הפועלים את מימון מלונות איסתא ופתאל

עו"ד שלומי ברדוגו ממשרדנו ייצג את חברת איסתא בהלוואה של 200 מיליון שקלים לעסקת רכישה משותפת של שלושה בתי מלון בעיר החוף פאפוס בקפריסין.