Media Center

BHA BECAUSE WE CARE

הולמס פלייס תקים באשדוד קאנטרי קלאב בהשקעה של 20 מיליון שקל

עו"ד מיכל אפרת-אלפרין ממשרדנו ייצגה את חברת הולמס פלייס במכרז של הרשות העירונית לפיתוח אשדוד להקמת קאנטרי קלאב עירוני בעיר. חברת הולמס פלייס זכתה במכרז האמור ותהיה מחויבת להפעיל ולנהל את המתחם למשך 25 שנים בהשקעה של כ- 20 מיליון שקלים.